Radial (Kol) ) anjiografi nedir?

1980 lerden bu yana yaygın olarak kullanılmaya başlanan koldan anjiografi, komplikasyon risklerini azaltmak için kasıktan uygulanan anjiografiye tercih edilmesi gereken bir yöntem olarak vurgulanmaktadır.

Koldan yapılan anjiografide büyük oranda el bileğindeki radyal arter dediğimiz atar damardan işlem yapılmaktadır. Yöntemin en büyük avantajı kanama kontrolü daha erken sağlandığından ve kasıktan yapılan anjiografiye göre damarda balonlaşma, fistül riski çok az olduğundan hastalar daha erken hastaneden taburcu olabilmektedir. Bunun yanısıra, kasıktan yapılan anjiografide olduğu gibi hastaların 5-6 saat kum torbası ya da benzeri aparatlarla işlem sonrası yatağa bağımlı kalması söz konusu olmamakta, hasta işlemden hemen sonra mobilize olabilmekte ve yaklaşık 2 saat sonra hastaneden taburcu olabilmektedir

Kasık bölgesinden girilerek yapılan anjiografide damarın geniş yapıda olması nedeni ile işlem yapan hekime kolaylık sağlasada doğru hasta seçildiği sürece koldan anjiografide sıkca kullanılan bir yöntem olmalıdır. El bileğinden anjiogafi yapılması gereken bir hastada el damarlarının kontrolü yapılmalı ve eli besleyen her iki atar damarında açık olduğundan emin olunmalıdır. Ancak kronik böbrek yetmezliği olan diyaliz hastaları, daha önce geçirilmiş kaza, travmaya bağlı kolda ortopedik problemi olan hastalar ve çok zayıf, minyon yapılı kişilerde genelde bu yöntem uygun olmayabilmektedir. Ancak bu nedenlerden dolayı işlem yapamadığımız hasta oranı sadece % 1 dir.

Koldan yapılan anjiografi sırasında kalp damarlarında tıkanıklık saptanması durumunda aynen kasıktan yapılan anjiografide olduğu gibi ayni  seansta stent ya da balon yapılabilmektedir.

İşlem yapılacak olan kolda  cilt işlem öncesinde uyuşturulmakta ve işlem lokal anestezi altında yapılmaktadır. El bileğinden anjiografi 2-3 mm lik küçük bir kesiden yapıldığından hasta ağrı hissetmez. Daha önce koldan anjiografi yapılmış bir kişiye gerekli görüldüğü takdirde tekrar ayni kol ya da diğer koldan anjiografi yapılabilmektedir.

Radyal anjiografide denilen koldan anjiografi hem komplikasyon riskinin az olması hemde hastayı erken mobilize ve taburcu etme olanağı sağlaması nedeni ile avantajlı bir yöntem olup uygun hasta gruplarında çok yaygın kullandığım bir yöntem haline gelmiştir.

 

 

Categories:

Posted by admin

Bayılma (senkop)
Ritm bozuklukları
Periferik venöz yetmezlik (varis)
Periferik arter hastalığı
Karotis arter hastalığı
Koroner Balon-Stent tedavisi
Karotis arter hastalığı