Göğüs ağrısı ihmale gelmez

Bilimsel çalışmalarda göğüs ağrısı, on beş ve üstü yaş grubu hastalarda en çok acil servisi ziyaret etme nedeni olarak bulunmuştur.

Göğüs ağrısı tanımı kişiden kişiye değişir.  Altta yatan hayatı tehdit eden kalp krizi gibi bir olayın belirtisi olmanın yanında daha az önemli birçok durumla da ilgili olabilir.

Hiç bir zaman hiç bir göğüs ağrısı hastaneye gitmiyecek kadar önemsiz bir durum değildir.

Göğüs ağrısının ayırıcı tanısında ağrının yeri, süresi, eşlik eden yada tetikleyen faktörler önemlidir. Göğüs ağrısının birçok nedeni olabilir:

1- Kalp ile ilgili göğüs ağrısı nedenleri:

-Kalp krizi

-Koroner spazm

-Perikardit ( kalp zarı iltihabı)

-Myokardit( kalp kası iltihabı)

-Aort diseksiyonu( aort damarın yırtılması)

2- GastrointestinaL sistemden kaynaklanan göğüs ağrısı nedenleri:

-Reflu

-Yemek borusu ile ilgili yutma bozuklukları

-Pankreas yada safra kesesi ile ilgili taş yada iltihabi durumlar

3-Akciğerlerden kaynaklanan göğüs ağrısı nedenleri

-Pnömoni

-Viral bronşit

-Pnömotoraks( akciğer zarı yırtılması)

-Pulmoner emboli( akciğer pıhtısı)

4- Kas iskelet sisteminden kaynaklanan göğüs ağrısı nedenleri:

-Göğüs kemiklerinde travma yada kırılma

-Kostokondrit

-Servikal spondiloz yada diğer bası nöropatiler

5-Diğer nedenler

-Panik atak

-Anksiyete bozukluğu

Göğüs ağrısına eşlik eden diğer şikayetler ağrının nereden kaynaklandığını anlamada yardımcı olabilir. Göğüs ağrısının baskı ve sıkışma tarzında olması, sırta, boyun bölgesine ve özellikle sol kola ile sol avuç içine yayılması, stres ve soğuk hava ile tetiklenmesi, eşlik eden yorgunluk, nefes darlığı gibi şikayetlerin olması, dakikalar sürmesi kalp ile ilgili bir problemin habercisi olabilir.

Göğüs ağrısı değerlendirilirken hastanın kalp damar hastalıkları için risk faktörlerinin varlığı ayırıcı tanıda yol gösterici olur. Kırk yaş üstü erkek hastalar ve menapoz sonrası kadınlar, sigara kullananlar, obes olan yada fiziksel olarak aktif olmayan kilşiler, hipertansiyon, diyabetes mellitus, kolesterol yüksekliği ve obesite tanısı olanlar, aile öyküsü olan hastalar ( birinci derece erkek akrabalarda 55 yaş, birinci derece kadın akrabalrında 65 yaşından önce kalp damar tıkanıklığının olması) kalp damar tıkanıklığı için risk altında olan hasta grubunu oluştururlar. Bu hasta grubunda tipik göğüs ağrısı varlığında kalp krizinden şüphelenmek gerekir.

Göğüs ağrısının yukarıda sayılan birçok nedeni olsa bile, göğüs ağrısına neden olabilecek ölümcül hastalıklar mutlaka düşünülüp ekarte edilmelidir. Bu açıdan kalp krizi, akciğer pıhtısı ve aort damarının yırtılması gibi hayatı tehdit eden ölümcül durumların ayırıcı tanısının yapılması çok önemlidir.

Kalp krizinde erken tanı çok önemlidir. Müdahale edilmeyen kalp krizinin süresi uzadıkca hasar gören kalp dokusunun miktarı ve ölümcül olan ritm bozukluklarının görülme olasılığı artar. Bu yüzden kalp krizi şüphesi varlığında; evde aspirin var ise hemen çiğneyerek su ile yutun, hemen yakınlarınızı ve 112 yi arayarak yardım isteyin, Odadaki oksijen miktarını artırmak için pencereyi açın, yardım gelmesini oturarak yada yatarak bekleyin, kendinizi yoracak her türlü hareketten kaçının ve 112 geldiğinde özellikle koroner anjiografi olanağı olan en yakın kalp merkezine sevkinizi sağlayın.

 

 

 

Categories:

Posted by admin

Bayılma (senkop)
Ritm bozuklukları
Periferik venöz yetmezlik (varis)
Periferik arter hastalığı
Karotis arter hastalığı
Koroner Balon-Stent tedavisi
Karotis arter hastalığı