Karotis arter hastalığı

Karotis arter hastalığı inme ile sonuçlanabilen, şah damarlarımızın aterosiklerotik hastalığıdır. Karotis arterlerin tamamen tıkanması yada bu damarlar içindeki aterosiklerotik plaktan kopan küçük parçacıkların beyindeki küçük damarlara sıçraması inmeye neden olabilmektedir. Bazen bu tablo tamamen geçici olabilir. Bu duruma geçici inme denir. Fonksiyon kaybı bu durumda kısa bir süre sonra düzelir. Geçici görme kayıpları ya da bayılma atakları da bu duruma örnek verilebilir. Bu tür belirtiler daha büyük ve kalıcı bir inmenin ön habercisi olabileceği için durumu önemsemeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. İnmede ise meydana gelen hasar geri dönüşümsüzdür ve klinik tablo daha dramatiktir. Karotis arter hastalığı koroner arter hastalarının yaklaşık 2/3 ünde sıklıkla birlikte gördüğümüz bir durumdur. Bu hastalarda eşlik eden semptomlar varlığında yapılan renkli doppler usg ile kolayca tanı konulabilmektedir. Gerekli durumlarda BT anjiogafi, MRI anjiografi gibi tetkiklerde de tanıda kullanabileceğimiz diğer tanı yöntemleridir. Müdahale hastalağın yaygınlığı, eşlik eden koroner arter hastalığının ciddiyetine ve hastanın eşlik eden yandaş hastalıklarının varlığına göre cerrahi ya da anjiografi ile karotis stentleme olarak planlanabilmektedir.

Categories:

Posted by admin

Bayılma (senkop)
Ritm bozuklukları
Periferik venöz yetmezlik (varis)
Periferik arter hastalığı
Karotis arter hastalığı
Koroner Balon-Stent tedavisi