Koroner Balon-Stent tedavisi

Koroner damarların yapısını en iyi gösteren tanı aracı koroner anjiyografidir. Koroner anjiyografi sırasında saptanan klinik olarak önemli darlıkları açmak için balon anjioplasti ve/veya stent tedavileri kullanılabilir.Ancak belirtmek gerekir ki her damar tıkanıklığı bu yöntemle açılmaya uygun değildir. Bypass ameliyatı veya ilaç tedavisi de koroner anjiografi sonrası alınabilecek kararlar arasındadır.
Anjioplasti işleminde kasık atardamarından girilerek, kalbin damarlarına yerleştirilen ´kılavuz tel´ aracılığıyla sönük balon üzerine önceden yerleştirilmiş bir metal kafes (Stent), bu kılavuz tel üzerinden kaydırılarak darlığın olduğu bölgeye yerleştirilir ve dışarıdan verilen basınçla şişirilip kalp damarı tıkanıklığı açılır. Bazı dudurmlarla stentleme öncesi ve sonrasında tek başına balonla genişletme gerekebilir. Anjioplasti denilen bu işlemlerden sonra hasta muhakkak doktorunun önereceği kan sulandırıcı ilaçlarını mevcut ilaçlarına ek olarak aksatmadan , önerilen süre ve dozda kullanmalıdır.

Categories:

Posted by admin

Bayılma (senkop)
Ritm bozuklukları
Periferik venöz yetmezlik (varis)
Periferik arter hastalığı
Karotis arter hastalığı
Karotis arter hastalığı