Periferik arter hastalığı

Periferik arter hastalığı kalpten çıkan aort atardamaraına ait yan dalların tıkanıklığıdır. Klinik pratikte bacak atardamarlarının tıkanıklığı en çok görülen şeklidir. Risk faktörlerine baktığımızda koroner arter hastalığı risk faktörleri ile birliktelik gösterir. Yaş, diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, ileri yaş, sigara gibi faktörler sıklığını artırır. Koroner arter hastalığı öyküsü olanlarda daha sık görülebildiği gibi, hastalık daha yaygın seyredebilir. Yol yürümekle başlayan ve özellikle baldır bölgesinde kramp girmesi şeklinde olan, kişinin yürümesini durduracak kadar şiddetli bir ağrı en önemli belirtidir. Fizik muayene sonrasında doktorunuz tarafından istenecek arterial doppler ultrason tanıyı koydurur. Daha ileri tetkik olarak anjiografik tetkikler istenebilir. Tedavide en önemli şey yaşam tarzı değişikliği ile önlenebilir risk faktörlerinin düzeltilmesi ve egsersizdir. Bunun yanında hastalığın derecesi ve yaygınlığına göre ilaç tedavisi, anjiografi ile stent, balon tedavisi ve cerrahi tedavi önerilebilir.

Categories:

Posted by admin

Bayılma (senkop)
Ritm bozuklukları
Periferik venöz yetmezlik (varis)
Karotis arter hastalığı
Koroner Balon-Stent tedavisi
Karotis arter hastalığı