Bayılma (senkop)

Beyine giden kan akımının geçici olarak azalması sonucu ortaya çıkan geçici şuur kaybına senkop denir. Senkop bir belirti olduğundan altta yatan nedenler muhakkak araştırılmalıdır. Kalbe bağlı ve kalp dışı nedenler senkoba neden olabilir. Kalp rtim bozuklukları, ciddi taşikardiler, ciddi kapak hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları, kalp tümörleri kalbe bağlı senkobun nedenleri arasında sayılabilir. Eforla olan bayılmalarda sıklıkla neden kardiyak orijinlidir. Ritm bozukluğuna bağlı senkoplar genelde ön belirti vermez ve ritm düzelir düzelmez hasta normale döner.
Senkop vakalarının çoğu kalbe bağlı olamayan nedenlerden dolayı görülür. Sıklıkla görülen bu tipteki bayılmaya vazovagal senkop denir.Hasta bu senkop tipinde bayılacağını anlar. Tetikleyici bir faktör olmakla birlikte senkop öncesi hastada terleme, bulantı, gözkararması gibi şikayetler olur. Şah damarının hemen yakınındaki reseptörlerin aşırı hassasiyeti de nabzı yavaşlatıp baygınlığa yol açabilir. Bazende ani ayağa kalkma , ani pozizyon değişikliklerinde bayılma görülebilir.
Senkop şikaeyti ile kardiyoloji polikliniğine başvuran hastada tüm bunlar sorgulandıktan sonra gerekliliğine göre ekokardiyografi, 24 saat rtim holter, eğik masa testi, EPS (elektrofizylojik çalışma)gibi tetkiler planlanabilir.

Categories:

Posted by admin

Ritm bozuklukları
Periferik venöz yetmezlik (varis)
Periferik arter hastalığı
Karotis arter hastalığı
Koroner Balon-Stent tedavisi
Karotis arter hastalığı