Ritm bozuklukları

Sağlıklı erişkinlerde kalp dakikada 60-100 kez atar ve kalp ritimleri düzenli hissedilir.Kişinin kendi kalp atışlarını hızlı hissetmesi (100/ dk üzerinde) carpıntı , düzensiz hissetmesi aritmi (ritm bozukluğu) olarak adlandırılabilir. Bazen kalpte olabilecek yavaşlamalar, ileti sisteminde bir duraklamanın göstergesi olabilir. Eşlik eden koroner arter hastalığı, kalp kapak hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, ileri yaş, kadın cinsiyet, kalp yetmezliği gibi faktörler ritm bozukluğu riskini artırır.Eğer tesbit edilen ritm bozukluğunuz atrial fibrilasyon (AF) ise inme riskine karşı dikkatli olunmalıdır. AF inme riskini 4-5 kat artırırken, alınacak tedbirler ve uzman doktor önerileri ile bu riskin önüne geçilebilir.Aritmi, türüne göre ilaç tedavisi ve girişimsel tedavi ile kontrol altına alınabilir. Kalbin hızlanmalarıyla seyreden aritmi tedavisinde “radyofrekans ablasyonu” yapılabilirken, kalpteki yavaşlamalar veya bloklar kalıcı kalp pilleri ile tedavi edilebilir.

Categories:

Posted by admin

Bayılma (senkop)
Periferik venöz yetmezlik (varis)
Periferik arter hastalığı
Karotis arter hastalığı
Koroner Balon-Stent tedavisi
Karotis arter hastalığı