• P.tesi - Cuma 8:00 to 17:00 C.tesi 8:00 to 12:00

  • Medical Park Ankara

  • 444 44 84

admin Articles

Bayılma (senkop)

Beyine giden kan akımının geçici olarak azalması sonucu ortaya çıkan geçici şuur kaybına senkop denir. Senkop bir belirti olduğundan altta yatan nedenler muhakkak araştırılmalıdır. Kalbe bağlı ve kalp dışı nedenler senkoba neden olabilir. Kalp rtim bozuklukları, ciddi taşikardiler, ciddi kapak hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları, kalp tümörleri kalbe bağlı senkobun nedenleri arasında sayılabilir. Eforla olan bayılmalarda […]

Ritm bozuklukları

Sağlıklı erişkinlerde kalp dakikada 60-100 kez atar ve kalp ritimleri düzenli hissedilir.Kişinin kendi kalp atışlarını hızlı hissetmesi (100/ dk üzerinde) carpıntı , düzensiz hissetmesi aritmi (ritm bozukluğu) olarak adlandırılabilir. Bazen kalpte olabilecek yavaşlamalar, ileti sisteminde bir duraklamanın göstergesi olabilir. Eşlik eden koroner arter hastalığı, kalp kapak hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, ileri yaş, kadın cinsiyet, kalp yetmezliği […]

Periferik venöz yetmezlik (varis)

Toplardamar dediğimiz venöz sistem özel bir kapakçık sistemi sayesinde vücudumuzdaki kirli kanı kalbimize geri taşır. Bu sistemde meydana gelebilecek fonksiyonel bozukluklar kanın periferden kalbe dönüşünü bozarak damarlarda göllenmesine, damarlarda genişlemeye ve venöz yetmezlik dediğimiz varise neden olabilmektedir. Yüzeyel toplardamarlarda meydana gelen bu genişlemeler daha çok kozmetik sorunlar oluşturabilirken, derin venlerdeki varisler toplardamarlarda pıhtılaşma ve sonrasında […]

Periferik arter hastalığı

Periferik arter hastalığı kalpten çıkan aort atardamaraına ait yan dalların tıkanıklığıdır. Klinik pratikte bacak atardamarlarının tıkanıklığı en çok görülen şeklidir. Risk faktörlerine baktığımızda koroner arter hastalığı risk faktörleri ile birliktelik gösterir. Yaş, diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, ileri yaş, sigara gibi faktörler sıklığını artırır. Koroner arter hastalığı öyküsü olanlarda daha sık görülebildiği gibi, hastalık daha yaygın […]

Karotis arter hastalığı

Karotis arter hastalığı inme ile sonuçlanabilen, şah damarlarımızın aterosiklerotik hastalığıdır. Karotis arterlerin tamamen tıkanması yada bu damarlar içindeki aterosiklerotik plaktan kopan küçük parçacıkların beyindeki küçük damarlara sıçraması inmeye neden olabilmektedir. Bazen bu tablo tamamen geçici olabilir. Bu duruma geçici inme denir. Fonksiyon kaybı bu durumda kısa bir süre sonra düzelir. Geçici görme kayıpları ya da […]

Koroner Balon-Stent tedavisi

Koroner damarların yapısını en iyi gösteren tanı aracı koroner anjiyografidir. Koroner anjiyografi sırasında saptanan klinik olarak önemli darlıkları açmak için balon anjioplasti ve/veya stent tedavileri kullanılabilir.Ancak belirtmek gerekir ki her damar tıkanıklığı bu yöntemle açılmaya uygun değildir. Bypass ameliyatı veya ilaç tedavisi de koroner anjiografi sonrası alınabilecek kararlar arasındadır. Anjioplasti işleminde kasık atardamarından girilerek, kalbin […]

Karotis arter hastalığı

Karotis arter hastalığı inme ile sonuçlanabilen, şah damarlarımızın aterosiklerotik hastalığıdır. Karotis arterlerin tamamen tıkanması yada bu damarlar içindeki aterosiklerotik plaktan kopan küçük parçacıkların beyindeki küçük damarlara sıçraması inmeye neden olabilmektedir. Bazen bu tablo tamamen geçici olabilir. Bu duruma geçici inme denir. Fonksiyon kaybı bu durumda kısa bir süre sonra düzelir. Geçici görme kayıpları ya da […]

Göğüs ağrısı ihmale gelmez

Bilimsel çalışmalarda göğüs ağrısı, on beş ve üstü yaş grubu hastalarda en çok acil servisi ziyaret etme nedeni olarak bulunmuştur.

Radial (Kol) ) anjiografi nedir?

1980 lerden bu yana yaygın olarak kullanılmaya başlanan koldan anjiografi, komplikasyon risklerini azaltmak için kasıktan uygulanan anjiografiye tercih edilmesi gereken bir yöntem olarak vurgulanmaktadır.

İş stresi ve kalp

Günlük yaşamımızın bir parçası olan stresi çağımızın hastalığı yada birçok hastalığın en önemli nedenlerinden biri olarak tariflemek herhalde yanlış olmaz. Kalp hastalıklarının çıkmasında stresin rölü azımsanmayacak ölçüdedir. Günümüzde çok sık karşılaştığımız iş streside kalp krizi riskini iki kat artırabilmektedir. Yoğun stres yaşayan kişilerin kalp atışlarındaki hızlanma , tansiyon değerlerinde yükselme günlük hayatta sıkca karşılaştığımız şikayetler […]